Ponuka práce

Kategórie

  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými a dodacími podmienkami. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

  Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Šperky s.r.o., so sídlom Starozagorská 6, 04023 Košice, IČO: 45551596, DIČ: 2023033276, IČ DPH: SK2023033276 a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Šperky s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu, a predmetom ktorých je nákup cez internetový obchod firmy Šperky s.r.o..

   

  OBJEDNÁVANIE TOVARU

  Ponúkame Vám možnosť pohodlného online nákupu priamo z pohodlia Vášho domova. Náš Eshop je otvorený 24 denne pre elektronické objednávanie, obsluha Eshopu je k dispozícii od 8:00 do 16:30 telefonicky. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka priamo v našom Eshope, e-mailu alebo písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Rozmery, farba a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov a dodávateľov. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch okrem prvotného automatického potvrdenia objednávky emailom, si predávajúcí pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcím modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

  Pokiaľ objednávate tovar zo zahraničného e-shopu je dôležité zistiť si colné podmienky  a priebeh ich uplatňovania vo Vašej krajine. Predávajúci nenesie zodpovednosť za colné poplatky platiace v krajine kupujúceho.

   

  SPÔSOB DORUČENIA A DOBA DODANIA

  Tovar zasielame na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérskou službou UPS alebo Zásielkovne. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1 - 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne upraviť Vašu objednávku.

  Dodacia lehota v prípade tovaru, ktorý máme na sklade je do 2 pracovných dní.

   

  CENY TOVARU

  Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmeny cien.

  V cene tovaru nie je započítané poštovné.

  Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra je po odoslaní zásielky dostupná v elektronickej forme - súbor PDF - priamo vo Vašom účte po prihlásení,  môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

  Vernostné body

  Na našej webstránke pri produktoch stále vidíte, koľko bodov môžete získať nákupom daného výrobku a akú hodnotu má Váš zľavový kupón. Aby ste vedeli uplatniť zľavové kupóny z vytvorených objednávok, musíte byť zaregistrovaný na našej webovej stránke. Pri objednávke viacerých produktov sa Vám tieto body spočítajú. Nazbierané body si na zľavový kupón môžete zmeniť priamo vo svojom konte. Kliknete na kolónku „vernostné body“ a tam potvrdíte, že si prajete zmeniť body na zľavový kupón. Potom Vám systém vygeneruje kód, ktorý zadáte pri ďalšej objednávke. Podľa počtu bodov Vám bude odrátaná adekvátna čiastka zo sumy Vašej objednávky. Kupóny si môžete uplatniť po 14 dňoch od prebratia poslednej zásielky. V prípade, že od poslednej objednávky ubehlo viac než 14 dní a Vy si kupón chcete uplatniť hneď, pridáme Vám ho na požiadanie do objednávky priamo v našom eshope.

  Zľavy nie je možné kombinovať a nie je ich možné zamieňať za finančnú hodnotu.

   

  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade budeme okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky. Ku každej objednávke pristupujeme individuálne so snahou maximálne vyjsť v ústrety kupujúcemu.

  Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §7 právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

  Právo na odstúpenie od zmluvy si môžete u nás uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (emailom na adresu podpora-sk@sperky-eshop.sk), spolu s  číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom Vášho bankového účtu. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je na stiahnutie TU. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru v prípade že vracia tovar ktorý je bez vady. Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky:

  • Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú nižšie.

  Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

  • Tovar musí byť dôkladne zabalený
  • Tovar nesmie byť použitý - nie je na ňom vidieť známky používania a nosenia
  • Tovar musí byť kompletný!
  • Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe
  • Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.
  • V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.

  • Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.

    

  • Záväzky obchodníka v prípade odstúpenia od zmluvy

   • Obchodník vráti spotrebiteľovi všetky uhradené platby, prípadne vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 11. Obchodník vráti platby a náklady uvedené v prvom pod odseku rovnakými platobnými prostriedkami, aké použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa so spotrebiteľom výslovne nedohodli na inom spôsobe, a za predpokladu, že spotrebiteľ nebude v súvislosti s týmto vrátením znášať žiadne poplatky.

    

   • Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, obchodník nie je povinný uhradiť dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil spôsob dodania iný, ako je najlacnejší typ štandardného dodania ponúkaného obchodníkom.

    

   • Pokiaľ obchodník v prípade kúpnych zmlúv nenavrhol, že si tovar vyzdvihne sám, môže počkať s vrátením platby dovtedy, kým nedostane tovar späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

    

    Záväzky spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy

   • Pokiaľ obchodník nenavrhol, že si tovar vyzdvihne sám, spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho odovzdá obchodníkovi alebo osobe, ktorú obchodník poveril prevzatím tovaru, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď oznámil obchodníkovi svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 11. Lehota je dodržaná, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

    

   • Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie tovaru s výnimkou prípadov, keď obchodník súhlasil, že ich bude znášať sám alebo keď si obchodník nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa, že tieto náklady znáša spotrebiteľ. 

    

   • Ak bol tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy, obchodník vyzdvihne tovar na svoje vlastné náklady, ak ho z dôvodu jeho charakteru nemožno štandardne vrátiť poštou.

    

   • Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie charakteru, vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ v žiadnom prípade nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak obchodník neposkytol informáciu o práve na odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. h).

    

   • Ak si spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po tom, ako predložil žiadosť v súlade s článkom 7 ods. 3 alebo článkom 8 ods. 8, uhradí obchodníkovi sumu úmernú rozsahu poskytnutého plnenia do chvíle, keď obchodníka informoval o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, v porovnaní s celkovým rozsahom služieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa zmluvy. Primeraná suma, ktorú má spotrebiteľ uhradiť obchodníkovi sa vypočíta na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena nadhodnotená, primeraná suma sa vypočíta na základe trhovej hodnoty poskytnutého plnenia.

     

  REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

  Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou v súlade s platným právnym poriadkom.

  Kupujúcemu sa odporúča doručený tovar prezrieť a skontrolovať dodané množstvo tovaru, sortiment, prípadne zjavné chyby tovaru. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď po prebratí. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb. Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať. Písomný záznam o povahe škody je nevyhnutnou podmienkou prípadného reklamačného konania.

  O reklamácii nás môžete informovať e-mailom na reklamacie@sperky-eshop.sk, telefonicky alebo poštou

  • Reklamácia sa zahajuje doručením reklamovaného výrobku do sídla našej spoločnosti.

  Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,... ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

  Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, pripadne pri prirodzenom opotrebovaní výrobku.

   

  POSTUP PRI POSIELANÍ REKLAMÁCIÍ

  Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne alebo poštou bez dobierky na adresu:

  ŠPERKY s.r.o.

  Dénešova 8 , OC Jednota

  04023 KOŠICE

  Slovenská republika

   

   Viac informácií ako reklamovať poškodený tovar nájdete TU

  V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov platného od 1.2.2016 spotrebiteľ má právo obrátiť sa na systém alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS).

  Bližšie informácie o ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR

  http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

  ako aj zoznam subjektov riešenia ARS

  http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

   

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.

  Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb.

  Pri vytvorení zákazníckeho účtu na našej stránke vyjadrujete súhlas s tým, že Vaše meno a email budeme využívať k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile je návod, ako nám jednoducho dať vedieť o tom, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli.

  Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

   

  Orgán dozoru:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
  Vrátna 3, 04001 Košice

   

  V Košiciach 15.5.2010

  Šperky s.r.o.


  ÚvodÚvod

  • katalóg
  • Zásielkovňa
  • banner
  X
  Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookies.
  Súhlasím
  Viac informácií